Máme pro vás řešení

BNS dokáže v jednom okamžiku propojit všechny informace z minulosti i současnosti, porovnat je s plánem a pomoci najít tu nejjednodušší, nejlepší a přitom ekonomicky přijatelnou cestu. Velmi rychle dokáže vyhodnotit všechny změnit a vy můžete přijmout taková rozhodnutí, která se pozitivně projeví i ve výsledcích hospodaření organizace.

Odpadne nutnost ručně přepracovávat a zadávat některé informace do manažerských přehledů. Všechna data budou automaticky uchovávána, tříděna a analyzována. U organizací využívajících například krajské dotace systém dokáže počítat s jejich dělením podle předem stanovených principů hospodaření. K plánování a hodnocení výsledků jednotlivých provozů, úseků či oddělení bude existovat jednotný a všemi pověřenými osobami sdílený přístup. Ten umožní například srovnání napříč celou organizací, které dříve nebylo možné. Data přitom budou permanentně obnovována a doplňována. Lze je použít v různých modifikacích přehledů podle osobních či vzhledem k podmínkám aktuálních požadavků. Vždy tedy bude jasné, zda organizace činná v komunální sféře může z přidělených prostředků poskytnout své běžné služby či zda některé z nich bude muset omezit. Na základě těchto analýz však může včas požadovat i zvýšení finančního objemu na činnost od zřizovatele.

Manažerský informační systém je navíc možné dále rozvíjet, zdokonalovat a doplňovat podle přání a nových zkušeností odpovědných pracovníků.

Co můžete očekávat:

  • Neustálá kontrola vykazované skutečnosti a analýza odchylek od plánu umožňuje rychlou identifikaci příčin změn a určení odpovědnosti.
  • Plánovací proces je zkrácen, přestože je mnohem detailnější. Manažeři ušetří čas, který mohou věnovat jiným činnostem.
  • Simulace výsledků nových rozhodnutí umožní vedení zvolit tu v dané situaci nejvýhodnější.
  • Obhajitelnost výsledků hospodaření před zřizovatelem i veřejností v kterékoli fázi plnění plánu.