Máme pro vás řešení

Business Navigation System funguje jako promyšlená stavebnice. Stále je možné přidávat nové moduly, přizpůsobovat jej konkrétním požadavkům a vylepšovat tak informační hodnoty.

Odvětvový model Business Navigation System (BNS) pracuje s předpřipravenými plánovacími panely pro pohotové reakce na časté změny ve spotřebitelském chování. Počítá s tím, že k měření výkonností v oboru rychloobrátkového zboží nestačí běžné klíčové ukazatele prodeje, jako jsou množství, cena a tržby. S BNS dokážete vyhodnotit plánované investice do podpory prodeje a marketingu nebo posoudit ty, o kterých zatím jen přemýšlíte. Budete znát charakteristiku obchodních vztahů s jednotlivými zákazníky, jednoduše rozeberete jejich ziskovost či naopak ztrátovost a budete umět operativně pracovat s různými typy slev, bonusů, skont nebo provizí. BNS poskytuje přehledně setříděná data, která lze na základě individuálních potřeb a požadavků využít pro permanentní analýzu i k sestavení reálného plánu hospodářského výsledku společnosti včetně plánovaného bodu zvratu jednotlivých produktů, produktových skupin i řad.

Co můžete očekávat:

  • Plánovací procesy budou zpřesněny a zrychleny, což přispěje k flexibilitě společnosti a  k upevnění postavení v turbulentním prostředí oboru.
  • Plánování obchodních strategií a potřeby objemů surovin i obalů budou o mnoho rychlejší než dříve.
  • Tvorba výhledů odrazí aktuální vývoj a zohlední integrovaná data z různých závodů společnosti.
  • Budete schopni pružně reagovat na požadavky zákazníků a obchodních řetězců.
  • Analýza odchylek a  modelování variant chování zákazníků podle nastavených obchodních podmínek vám pomohou k sestavení reálného plánu hospodářského výsledku společnosti.