Máme pro vás řešení

V těžkém strojírenství se pracuje s podstatně užším portfoliem produktů a zákazníků než v jiných oborech. Ani způsob distribuce nebývá z pohledu řízení a číselného pokrytí složitý (přímý prodej, prodej přes distributory). To je pro datový model výhodou. Je však nutné přizpůsobit jej míře pravděpodobnosti při získávání zakázek.

Částečně se plán může řídit informacemi zákazníků. Zbytek je nutné opírat pouze o intuitivní metody založené na zkušenosti, úsudku a předvídavosti (plánování na nulové bázi − zero based). Z pohledu systému BNS lze využít dvě speciální metody:

Zakázkový reprezentant představuje reálnou či fiktivní zakázku, která je nositelem typických vlastností výroby (např. délka trvání, kapacitní náročnost, nákladovost, výnosnost...) − a to i v různých fázích její realizace. Převádí tak řízení zakázkové výroby na určitý společný ekvivalent, s jehož pomocí lze daleko efektivněji a věrohodněji sestavovat plány a analyzovat výsledek.

Ve druhé variantě je plánovací perspektiva firmy rozložena do jednotlivých let. Každoročně je objem reálných či potenciálních zakázek kategorizován podle pravděpodobnostních příznaků, např. (A) zakázky kontrahované, (B) nacházející se ve výběrových řízeních či (C) zakázky, jež je důležité získat pro nutné vykrytí kapacit. Trychtýř zakázek je kontinuálně posunován do budoucnosti. Umožňuje průběžnou harmonizaci zakázkové náplně zajištěné obchodem s optimálním využitím kapacit výrobního managementu.

Co můžete očekávat:

  • snadné dohledání příčin odchylek proti plánům v ucelených sestavách reportingu včetně stanovení odpovědností za jejich vznik
  • zkvalitnění kalkulací a lepší podporu cenotvorby s možností zaměření i na jeden výrobek
  • snadnou tvorbu variantních a klouzavých plánů, které se promítají do všech klíčových oblastí společnosti
  • prognózy prodejních výsledků dokážou přímo reagovat na nestále se měnící situaci na trhu a flexibilně prognózovat prodejní výsledky tak, aby byla zachována či zvýšena rentabilita zakázek