Máme pro vás řešení

Základem pro odvození plánování produkce dílů jsou číselné předpovědi automobilek a dalších subjektů (sdružení výrobců, agentur) o velikosti finální OEM výroby v následujícím období. Bývají však různě věrohodné a často se mění. Svou nezastupitelnou roli v plánovacím procesu proto sehrává intuice a zkušenost plánujících specialistů, kteří provádějí kvalifikované korekce získaných podkladů.

Řada tuzemských výrobců automobilových dílů dostává již tato čísla předzpracovaná ze zahraniční centrály, což proces sestavení plánu výrazně zjednodušuje.

V oboru automotive však platí, že vyšší validitu než plán mají prognózy prodeje a výroby. Plán bývá chápán spíše jako soubor směrných čísel. Důležitou funkcí systému BNS je tedy vytváření pravidelných zpřesňujících výhledů na zvolené období – např. každý měsíc na další čtvrtletí –, do nichž jsou promítány víceleté termínované rámcové kontrakty a průběžné odvolávky od zákazníka.

V BNS existují z hlediska architektury datového modelu dvě varianty řešení. První vychází z toho, že jeden díl směřuje k jednomu zákazníkovi − OEM automobilce a její konkrétní značce vozu. V rámci multidimenzionálních struktur vzniká speciální dimenze „projekt“, jež propojuje standardní rozměry „zákazník“ a „produkt“. Typický je pro ni vysoký počet hierarchií stromového rozpadu.

Druhá reaguje na vznik tzv. platformových aliancí. Řeší tedy situaci, kdy se řada, mnohdy i konkurenčních, automobilek dohodla na společném využívání shodného souboru dílů. V tomto případě směřuje jeden díl se stejným číslem do různých automobilek a značek vozů. Dimenze „zákazník“ a „produkt“ tedy mají samostatnou podobu, protože je není možné křížit a vytvářet tak potřebné plánovací a analytické dimenzní řezy.

Co můžete očekávat:

  • maximální možné snížení nákladů při zachování kvality výrobků
  • detailní členění výrobních nákladů v plánované a výsledné kalkulaci výrobních nákladů
  • přesné prognózy potřeby vytížení výrobních kapacit a potřeby pracovních sil na další období
  • variabilní volbu rozvrhových základen a podporu při hledání řešení
  • jasné podklady pro to, abyste obhájili svou cenu odběratelům