Články z tisku

Oborová řešení Business Intelligence. Vize nebo realita?

28.03.2017 Václav Houser, výkonný ředitel INEKON SYSTEMS, s.r.o.
IT System 1-2/2017

Mýty o využití Business Intelligence při řízení výkonnosti firem

16.01.2017 Václav Houser, výkonný ředitel INEKON SYSTEMS, s.r.o.
IT System12/2016

Systémy BI se staly v širokém okruhu firem důležitým nástrojem při řízení výkonnosti. K tradičním nástrojům (Excel, OLAP) přistupují nástroje nové (Big data aj.), a tak se okruh využití BI neustále rozšiřuje a prohlubuje. V praxi se však lze setkat s řadou mýtů, nepochopení či omylů, které plnohodnotné využití těchto systémů omezují a brzdí. Tato skutečnost může vést k poruchám při řízení celopodnikové výkonnosti a v konečném důsledku ohrozit i výkonnost samu.

IT Systems - Precizní produkty si žádají precizní nástroje

01.06.2015

Výrobci armatur dbají z podstaty své práce na naprostou preciznost, spolehlivost a přesnost. Každý produkt musí zkrátka dokonale zapadnout tam, kam má. Stejné nároky jako na své produkty kladou rovněž na nástroje podporující firemní řízení. Také proto se společnost MSA, a.s., v roce 2014 zařadila mezi zákazníky INEKON SYSTEMS a začala využívat systém pro zefektivnění podnikového řízení Business Navigation System (BNS). Nový nástroj Business Intelligence zde má za úkol zejména standardizovat podporu manažerského řízení, a to jak pomocí kvalitnějších analýz aktuálního stavu společnosti, tak zjednodušením a větší dynamičností firemního plánování.

Mohou nástroje Business Intelligence skutečně přispět ke snižování rizik při řízení výkonnosti firmy?

06.11.2014 CAFIN News červen/2014

Ing. Václav Houser, výkonný ředitel Inekon Systems s.r.o.

Každý management je risk. … Každá firma je dva roky před krachem. … Nezmizet z trhu - první stádium našeho úspěchu. … Musíme dělat z měkkých znalostí tvrdá rozhodnutí s možnými fatálními následky. … Firmy neumírají na nedostatek zisku, ale na nedostatek peněz. … Našim údělem je rozhodovat se ve stavu neznalosti situace.

Outsourcing trochu jinak

Moderní řízení, 12/2010

Představa zajištění manažerského a controllingového informačního systému externí firmou je pro mnohé firmy zatím utopií. Vždyť právě zde jsou obsažena ta nejdůležitější data pro řízení celého podniku! Ať si to však vrcholní manažeři připouštějí nebo ne, doba outsourcingu této diskrétní záležitosti každé společnosti se rychle blíží.

Manažerský informační systém se vyplatí i příspěvkovým organizacím

IT Systems, 12/2010

Krajská správa a údržba silnic Vysočina (KSÚSV) využívá už čtvrt roku manažerský informační systém, který dokáže rychle, jednoduše a hlavně přímo promítnout výsledky analýz do nových plánů. Zavedla obdobné softwarové řešení, které už řadu let úspěšně používají například Státní tiskárna cenin nebo Budějovický Budvar.