Kurz M04 – Řízení nákladovosti a ziskovosti s využitím systému BNS

Kurz je určen vrcholovému managementu a firemním specialistům na danou oblast (ekonomika, controlling), kteří používají při své práci systém BNS (především moduly Variabilní náklady a Kalkulace a příspěvky) a chtějí se dovědět více o možnostech jeho využití.

Cíle kurzu

  • Poskytnout ucelený přehled o využití BNS při řešení rozhodovacích úloh v oblasti nákladovosti a ziskovosti.
  • Pomoci ujasnit vztah mezi procesy řízení nákladovosti a ziskovosti (taktické plánování, tvorba předpovědí, simulací, reportingů aj.) a jejich podporou informačním systémem.
  • Přispět ke schopnosti efektivně reagovat na změny v parametrech nákupu i interních procesů.
  • Poskytnout účastníkům kurzu osvědčené návody z oborových řešení.

Obsah kurzu

Manažerský a controllingový systém BNS není jen softwarovým nástrojem, ale i metodickým nástrojem efektivnějšího řízení, mj. i nákladovosti a ziskovost výkonu.

  • Kurz je koncipován tak, aby přispěl k lepšímu pochopení možností, jak řídit nákladovost a ziskovost výkonu s využitím BNS, jak tyto procesy zkvalitnit a jak zavést či upevnit standardy v prodejním plánování a reportingu.
  • Účastníkům poskytne inspiraci a dá řadu podnětů k tomu, jak zkvalitnit plánovací a analytické podpory řízení nákladovosti a ziskovosti a nákladového controllingu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Osnova

  • Datové modelování nákladovosti a ziskovosti.
  • Procesní modelování nákladovosti a ziskovosti.
    • Plánování a forecasting nákladovosti a ziskovosti.
    • Reporting a analýzy dosažené prodejní skutečnosti. Analýza odchylek mezi cíli a dosahovanou skutečností a přímá navigace odpovědných osob k nápravným opatřením.
  • Pokročilá vizualizace šitá na míru potřebám konkrétních rozhodovacích úloh.
    • Rozhodování o struktuře a výši jednicových nákladů.
    • Rozhodování o bodu zvratu.
    • Rozhodování o alokaci společných nákladů na výkon.
    • Produktové – zákaznické a projektové „výsledovky“.

Ostatní informace

Kurz trvá osm výukových hodin s přestávkou na oběd.

Vedou jej senior konzultanti INEKON SYSTEMS.

Probíhá ve školicí místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7-Holešovice.

Probíhá ve skupinách o maximálně šesti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 12000 Kč + DPH.