Kurz M01 – Koncepce řízení výkonnosti a controllingu podpořená prostředky BI

Kurz je otevřený a je určen všem vrcholovým manažerům a firemním specialistům pro controlling a plánování, kteří chtějí získat více informací o možnostech využití BI při své práci.

Cíle kurzu

 • Poskytnout ucelený přehled o využití BI při rozhodování v oblasti prodeje, nákladovosti a ziskovosti, financí a zdrojů a potenciálů.
 • Pomoci ujasnit vztah mezi procesy řízení výkonnosti (taktické plánování, tvorba předpovědí, simulací, reportingů aj.) a jejich podporou informačním systémem.
 • Přispět ke schopnosti efektivně spolupracovat na návrhu řešení BI, jeho datového a procesního modelu z pohledu koncového uživatele.
 • Umožnit správnou orientaci o využití BI ve vlastní firmě a získání schopnosti kvalifikovaně zvážit další postup týkající se budoucího nasazení a využívání BI. Přispět k ujasnění výhod a přínosů, které nasazení BI může pro firmu znamenat. Seznámit účastníky s riziky a hrozbami, které mohou implementaci BI provázet a být schopen rozhodnout o dalším postupu a prioritách.
 • Poskytnout účastníkům kurzu osvědčené návody z oborových řešení.

 

Obsah kurzu

Sofistikované prostředky BI nejsou jen softwarovým nástrojem, ale především metodickým prostředkem pro efektivnější řízení celofiremní výkonnosti.

 • Kurz je koncipován tak, aby přispěl k lepšímu pochopení možností, jak řídit výkonnost businessu prostředky BI, jak tyto procesy zkvalitnit, a v neposlední řadě přispět i k upevnění firemních standardů v plánování a reportingu.
 • Je inspirován zkušenostmi z nasazení manažerského a controllingového systému Business Navigation System (BNS), který při řízení výkonnosti úspěšně využívá více než sedm desítek společností. Má však širší přesah a může být využit i pro ty firmy, jež se o výběru konkrétního systému teprve rozhodují.

 

Osnova

 • Dvanáct kritických míst v řízení celofiremní výkonnosti, jež lze s využitím BI úspěšně řešit.
 • Datové modelování v prostředí architektury OLAP (On-Line Analytical Processing).
 • Procesní modelování a mapování BI na procesy řízení výkonnosti.
 • Dynamické modelování firemní perspektivy a obsluha procesů zaměřených na budoucnost.
 • Efektivní modely na sledování skutečnosti a analýzu dosaženého výsledku.
 • Stanovení pevných procesních pravidel a standardů.
 • Třídy rozhodovacích úloh podporovaných prostředky BI. Pokročilá vizualizace výkonnosti (panely, dashboards, scorecards…) připravená přesně pro potřeby konkrétních rozhodovacích úloh.
 • Praktické ukázky systému BNS.

 

Ostatní informace

Kurz trvá osm výukových hodin s přestávkou na oběd.

Vedou jej senior konzultanti INEKON SYSTEMS.

Probíhá ve školicí místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7-Holešovice.

Kurz probíhá ve skupinách o maximálně deseti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 12000 Kč + DPH.