Kurz A01 – Základní správa BNS

Cíle kurzu

 • Seznámit účastníky se základní SW architekturou systému BNS.
 • Poskytnout základní znalosti z oblastí přístupových práv, aktualizací a zálohování systému BNS.
 • Naučit účastníky orientovat se v základních logových výstupech systému BNS.
 • Naučit účastníky instalovat na uživatelské stanice klientskou část BNS.
 • Připravit administrátory pro rutinní správu systému BNS.

Obsah kurzu

V této lekci se seznámíme se základní SW architekturou systému BNS a jeho integrací do firemní sítě, s principy toku dat napříč systémem BNS s důrazem především na logiku toku dat napříč celým systémem (včetně napojení na zdrojové ERP či jiné systémy) a s tím související automatické (či ruční) aktualizace dat. Dále se zaměříme na citlivost dat obsažených v jednotlivých částech systému BNS ve vazbě na nutnost zálohování těchto dat, postupy pro základní správu uživatelů systému BNS a možnostmi a principy nastavování a správy základních přístupových práv do BNS či jeho částí.

K tomu, aby se účastníci kurzu mohli efektivně účastnit správy systému BNS, je vhodné, aby měli základní znalosti administrátorských nástrojů serverových operačních systémů MS Windows a síťové komunikace, základní znalosti z oblasti relačních databází a dotazovacího jazyka SQL. Výhodou je i případná znalost základů ovládání systému BNS.

Osnova

TEORETICKÁ ČÁST

 • Základní architektura BNS a jeho pozice ve firemní síti, služby nezbytné ke korektnímu běhu databázového serveru BNS.
 • Instalace klientské části BNS na stanice uživatelů, možné příčiny nefunkčnosti klienta BNS a jejich odstraňování.
 • Vložení nové verze klienta BNS do aplikační databáze BNS (využití BNS Studia), nastavení automatických aktualizací nových verzí klientské části BNS na uživatelské stanici.
 • Logika toku dat napříč systémem BNS, citlivost jednotlivých částí dat na zálohování.
 • Možnosti automatických/ručních aktualizací BNS či jeho částí; jak tyto části nastavit či měnit.
 • Informační e-maily z aktualizací datového skladu BNSI a BNS a jak jim rozumět/jak reagovat na případné základní „chybové“ stavy.
 • Zálohování/restart/obnova databázového serveru BNS či jeho částí.
 • Správa uživatelů systému BNS (pomocí BNS i BNS Studia).
 • Základní správa přístupových práv uživatelů BNS (přístupy na panely BNS).

PRAKTICKÁ ČÁST

 • Instalace klienta BNS.
 • Nastavení a vyzkoušení automatické aktualizace klienta BNS.
 • Založení nového uživatele v systému BNS.
 • Nastavení přístupových práv na panely BNS.

Ostatní informace

Kurz trvá osm výukových hodin s přestávkou na oběd.

Školení vede senior konzultant INEKON SYSTEMS.

Účastník kurzu může při školení využívat vlastní notebook, který musí být z hlediska přístupových práv ošetřen tak, aby na něm bylo možné získat IP adresu z DHCP serveru. Je rovněž možné si notebook zapůjčit za cenu 1500 Kč.

Kurz probíhá ve školicí místnosti INEKON SYSTEMS, Praha 7-Holešovice.

Kurz probíhá ve skupinách o maximálně šesti účastnících.

Přihlášení je možné nejpozději 5 pracovních dní před začátkem kurzu.

Cena kurzu: 3500 Kč + DPH.